decoration
betalingC

Betalingsbetingelser

Pris udregnes efter deltagerantal. Endeligt deltagerantal skal meddeles skriftligt eller telefonisk til LimfjordsEvent i henhold til vort tilbud.

Eventuelle Transportudgifter vil være inkluderet i de fra LimfjordsEvent fremsendte tilbud.

Annullering af en indgået aftale kan ske frem til 30 dage før arrangementet, såfremt andet ikke er aftalt. En annullering mellem 1 måned og 21 dage før arrangementet skulle finde sted faktureres med 50% af den indgåede aftale. Annulleringer mindre end 21 dage før arrangementet skulle finde sted faktureres med 100%. Ovennævnte betingelser er gældende, såfremt anden aftale ikke er indgået.

Betalingsbetingelser : Ved fremsendelse af kontrakt indbetales et depositum på 25% af regningens skønnede totalsum inklusiv moms. Restbeløbet betales første hverdag efter arrangementets afholdelse eller kontant på arrangementdagen - efter aftale.

Bankoplysninger : Danske Bank i Odense. Kontooplysninger: Reg.nr.: 3574 Kontonr.: 3574153557

Forsikring : Det udlejede dekorationsmateriale er under udlejning forsikret af lejer. Tyveri og manglende tilvejebringelse af dekorationsmateriale, som har været i lejers varetægt faktureres lejer efter arrangementets afholdelse til kostpris. Beskadigelse af ting i lejers varetægt, som ikke kan repareres, erstattes ligeledes af lejer til kostpris. En eventuel reparation betales af lejer.

Force Majeure : LimfjordsEvent er ikke ansvarlig for hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure, jfr. Købelovens § 24. På samme måde kan LimfjordsEvent ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse, som skyldes svigtende leveringer fra LimfjordsEvents underleverandører.

Underskrevet accept af tilbud er eneste gyldige accept på bestilling af LimfjordsEvents ydelser.

Vi ser med glæde frem til et fremtidigt samarbejde.